Layouts en thema's

Mokuji maakt gebruik van layout's en thema's voor het weergeven van de website.

Site-layout
De site-layout bepaalt de website-indeling. Een indeling is bijvoorbeeld een website met een header en drie kolommen (een linkerkolom met het menu, een middenkolom met de hoofdtekst en een rechterkolom met additionele informatie). Een website heeft een of meerdere site-layout's.

Een site-thema
Het site-thema bepaalt hoe de website getoond wordt. De kleuren, tekstgroottes, breedtes van kolommen en dergelijke worden hiermee gedefinieerd. Meestal heeft een website 1 hoofd-thema.